นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพนักงาน

ประกาศฉบับนี้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
ของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) พนักงานได้โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้เอาประกันภัย

ประกาศฉบับนี้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับผู้เอาประกันภัย
ของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้เอาประกันภัยได้โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ติดต่อ

ประกาศฉบับนี้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับผู้มาติดต่อ
ของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้ติดต่อได้โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคคลทั่วไป

ประกาศฉบับนี้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับบุคคลทั่วไป
ของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บุคคลทั่วไปได้โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด   

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนายหน้าและตัวแทนประกันภัย

ประกาศฉบับนี้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับนายหน้าและตัวแทนประกันภัย
ของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บุคคลทั่วไปได้โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด   

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน บริษัทฯ ใช้คุ้กกี้เพื่อช่วยเก็บรายละเอียด การใช้งานสำหรับการเข้าใช้งานในอนาคต และเพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น